Budi kreativan – iskoristi dan! Besplatne radionice DKCB

Budi kreativan – iskoristi dan!
tokom letnjeg raspusta
besplatni programi za decu i mlade od 14 do 20 godina

19. jun od 14 do 16 časova

Upoznajmo likovne tehnike

(crtež olovkom, suvi pastel, uljani pastel, akvarel, gvaš..

Da bi mladi iskazali svoja zapažanja i zamisli kroz likovno delo, prvo će biti u prilici da se upoznaju sa pažljivo odabranim primerima iz istorije umetnosti, a nakon prezentacije sledi praktična primena. Vrsta materijala i način njegove primene uticaće na uobličavanje likovnog izraza. Zavisno od tehnike i postupka u obradi materijala nastaju crteži olovkom, tušem i perom, i slike rađene akvarel, gvaš ili pastel tehnikom.

Broj polaznika: 20 učesnika

Vode: mr Katarina Bulajić Pavlović, vodi Likovni atelje u DKCB

 

23. jun, od 10 do 13 časova

17. avgust od 10 do 13 časova

Radionica stripa i karikature

Ideja je da se mladi oprobaju u formi kaiša (kratka forma stripa), jer je to najbolji način da pokažu svoje umeće, jer ih mnogo komplikovanije forme stripa često demotivišu. Poseban značaj ove radionice je u tome što je strip idealan medij koji pomaže adolescentima da se kroz vizuelno-satiričnu formu suoče sa odrastanjem i prevaziđu krizne godine (akutne i razvojno-psihološke probleme u procesu samorealizacije ličnosti).

Broj polaznika: 15 učesnika

Vodi: Mileta Miloradović, karikaturista i ilustrator, vodi radionicu stripa u DKCB

 

28. i 29. jun od 10 do 13 časova

3. i 4. jul od 10 do 13 časova

23. i 24. avgust od 10 do 12 časova

Umetnost kaligrafije

Mladi bi upoznali spektar umetnosti kaligrafije kroz kratko predavanje. Fokus je na učenju osnovih kaligrafskih principa. Polaznici radionice će nakon upoznavanja imati mogućnosti izbora na kojem pismu će ih primenjivati. Upoznaće i koje umetnosti se lepo nadopunjuju i iste imati priliku da primenjuju u svojim radovima. Krajnji ishod radionice su završni radovi polaznika.

Broj polaznika: 20 učesnika

Vodi: Silvana Ručnov, kaligraf, saradnik DKCB

 

2. i 3. jul od 10 do 15 časova

Ekološka avantura – rečni foto-safari

Mladi će imati mogućnost da sa ekologom obiđu veliko Ratno ostrvo i upoznaju se sa glavnim karakteristikama, istorijatom nastanka, položajem, mikro-klimom, osnovnim karakteristikama biljnog i životinjskog sveta i trenutnim ekološkim statusom. Sem obilaska, održala bi se praktična nastava u prirodi o metodologiji bioloških istraživanja: prikupljanje i pravljenje herbarijuma, hvatanje i prepariranje insekata, posmatranje i izučavanje ptica, vodozemaca gmizavaca, riba i sisara i njihovo fotografisanje.

Broj polaznika: 15

Vode: Vesna Krnjaić, stručni saradnik za edukativne programe DKCB i Marijana Petrović, ekolog, saradnik DKCB, sekretar Mladih istraživača Beograda

 

2. i 4. jul od 10 do 12 časova

27. i 29. avgust od 10 do 13 časova

Izrada keramičkih posuda na grnčarskom točku i oslikavanje zemljanim bojama

U Ateljeu za primenjenu umetnost, mladi bi istraživali i radili na formiranju estetskih kriterijuma u sagledavanju prostornih formi, kroz izradu upotrebnih posuda „iz ruke” i na grnčarskom točku po uzoru na unikatne stare posude, kako bi im se približila specifična estetika i istorija keramičkih posuda. Kroz rad i razgovor sa pedagogom DKCB, učesnici projekta bi tokom radionica, upoznavali materijal i tehnike izrade posudne keramike. Projekat prvenstveno ima za cilj da podigne svest kod učenika o sopstvenoj kulturnoj baštini i tradicionalnim zanatima koji su predstavljali odraz viševekovne tradicije u selu i gradu, a danas iščezavaju zbog savremenog tehnološkog razvoja i masovne robne proizvodnje.

Broj polaznika: 10 učesnika

Vodi: Aleksandra Grbović, saradnik Ateljea za primenjenu umetnost DKCB

5, 6. 9. i 10. jul od 11 do 13 časova

Upoznajmo vajarske tehnike – Biljni elementi u oblikovanju reljefa

Mladi će imati mogućnost da se upoznaju sa slikarskim radom italijanskog manirističkog slikara 17. veka – Đuzepeom Arčimboldom. Zatim će sa likovnim pedagogom- vajarkom proći predstavljanje procesa izrade reljefa, kao i odabir biljaka i pravljenje kompozicija. Sledi: Odlivanje u gipsu napravljenih biljnih kompozicija – dobijanje kalupa, zatim priprema gline i utiskivanje gline u gipsane kalupe, kao i vađenje pozitiva; retuširanje i na kraju bojenje i priprema za pečenje

Broj polaznika: 15

Vodi: dr um. vajarstva Nevena Popović, saradnik DKCB

 

11, 18. i 25. jul od 12 do 15 časova

9, 16. i 23. avgust od 12 do 15 časova

Radionica ilustracije, koncept arta i stripa

Ideja je da radionica stripa, ilustracije i koncep arta okupi ne samo autore stasale u školi, već i sve one koji su raznim spletovima okolnosti, ušli u svet stripa. Stvaranje stripa je uvek bio i ostaće, usamljenički posao, gde je čovek upućen samo na svoje sposobnosti, svoj talenat, znanje i maštu. Zato je i zrelim stvaraocima, jednako kao i mladim početnicima, potrebno da sa sebi sličnima tu svoju strast podele, razmene iskustva, pokažu i vide radove u nastajanju, jer u stripu nema šta drugo da se radi, sem da se crta. Ta jednostavna rečenica, krije nešto veoma kompleksno, a to je široko i sveobuhvatno znanje. Da bi se napravio strip ne treba ni mnogo ljudi, ni novca. Dovoljan je jedan i samo jedan čovek, nešto papira, olovka, tuš, boje, četkice i pera, jer strip pruža njegovom stvaraocu toliku slobodu i moć, zahteva veliko znanje, snagu, odlučnost, istrajnost i odgovornost. Mladi će imati priliku da se oprobaju u ovoj zahtevnoj disciplini.

Broj polaznika: 25 učesnika
Vodi: Vladimir Vesović, stripar, ilustrator i pedagog, vodi radionicu stripa i ilustracije „Đorđe Lobačev“ u DKCB

 

Telefoni:
+381 (0)11 32 42 011
+381 (0)11 32 42 012
+381 (0)11 32 34 941
E-mail:
info@dkcb.rs