Muzičke radionice „tam tam“ i fonetska gimnastika – Školarko

Muzičke radionice „tam tam“

Muzička radionica „tam-tam 1“
Usrast: za decu od 2,5 do 4 godine.

Radionice su obogaćene i fonetskom gimnastikom koja se uspešno sprovodi u našem centru kao prevencija patologije govora.

Ovim vežbama se stimuliše pravilna artikulaciju fonema, a kroz niz specifičnih vežbi stimulišemo i krupnu motoriku koja je usko povezana sa samim razvojem govora.

Radionice su koncipirane tako da deca na njima prave sopstvene instrumente i ukrašavaju ih, čime podstiču razvoj fine motorike. Kroz pevanje pesmica razvijaju se i jezičke sposobnosti dece. Razvija se koordinacija i memorija, a deca na ovom uzrastu postaju svesna ritma, prave razliku sporo – brzo, tiho – glasno, dugo – kratko.

Povezivanjem svega navedenog u potpunosti se aktiviraju i leva i desna hemisfera mozga.

Muzička radionica „tam-tam 2“
Uzrast: za decu od 4 do 7 godina

Jedna od omiljenih aktivnosti mališana predškolskog uzrasta je slušanje i pevanje veselih dečjih pesmica uz muziku. Dok igraju i kreću se u ritmu muzike deca razvijaju svoju motoriku i samoizražavanje, a pevanjem uz melodiju vežbaju svoje vokalne sposobnosti.

Osim toga, izloženost muzici pomaže mališanima da nauče, zapamte i prepoznaju različite tonove, zvuke i značenje reči.

U predškolskom periodu formira se preko 70% sinapsi, a od broja sinapsi zavisi i razvoj intelektualnih sposobnosti. Za muzički razvoj dece presudan je period od rođenja do šeste godine života!

Učenje postižemo na kreativan i zabavan način putem brojnih muzičkih aktivnosti kao što su pevanje pesmica, ples, muzičke igre, sviranje na različitim instrumentima, slušanje i opažanje zvukova i muzike.

Deca se svakodnevno upoznaju sa muzikom i pesmama iz celog sveta što je najlepši mogući susret sa različitim zemljama, njihovim kulturama i jezicima.

Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Promo cena za letnji period iznosi 1400 dinara mesečno po detetu.

Radionice vodi Milena Vrhovac, master muzički pedagog.

U okviru programa muzičke edukacije nude se i individualni časovi klavira, solfeđa i teorije muzike za decu. Prethodno znanje, veštine i sposobnosti nisu od velikog značaja.

Demo časovi održaće se:

27. juna u 18h „tam-tam 1“,

28. juna u 18h „tam-tam 2“.

Edukativni klub Školarko, ul. Alekse Šantića 5, lokal 3 u 18h.  Informacije i prijave na telefon 060 522 0 228

Demo časovi su besplatni!